Sport w optyce wychowania, ewangelizacji i życia. Scenariusze zajęć dla młodzieży

W ramach projektu Ministerstwa Sportu i Turystyki zaplanowano przygotowanie i wydanie publikacji: Sport w optyce wychowania, ewangelizacji i życia. Scenariusze zajęć dla młodzieży.

“W dobrych zawodach wystąpiłem, bieg ukończyłem, wiary ustrzegłem” – to testament Apostoła Narodów skierowany do umiłowanego ucznia (2 Tm 4, 7). Paweł jest wzorem dla Tymoteusza, który przejmuje jego dziedzictwo nie tylko w dziele ewangelizacji, ale również w misji nauczania i wychowywania. Motywacją do wzorowego życia, podobnie jak do osiągnięć sportowych, jest jednakowa dla wszystkich perspektywa nagrody. Okazuje się, że warto zawalczyć o wartościowy laur, medal czy wieniec. Sport to nie tylko metafora, do której tak wielu dziś się odwołuje, lecz fenomen, który przyciąga miliony widzów na stadiony i przed ekrany oraz skuteczne narzędzie wychowania i ewangelizacji nowych pokoleń. Aksjologiczna analiza fenomenu sportu pozwala na uchwycenie jego natury jako źródła i nośnika wartości. Dla niektórych młodych ludzi wychowanie przez sport może być okazją do spotkania z prawdziwymi atletami ciała i ducha, ze świadkami wiary i kultury fizycznej (fair play). Stąd nasza propozycja zbioru scenariuszy zajęć edukacyjnych pt. Sport w optyce wychowania, ewangelizacji i życia.

Rola wzorców osobowych w wychowaniu i katechizacji w świetle projektu „Olimpiada wiedzy i wartości w sporcie”

W ramach projektu Ministerstwa Sportu i Turystyki zaplanowano przygotowanie i wydanie publikacji: Rola wzorców osobowych w wychowaniu i katechizacji w świetle projektu „Olimpiada wiedzy i wartości w sporcie”. a powstanie niniejszego opracowania złożyło się kilka ważnych czynników. Publikacja jest owocem zarówno wieloletnich poszukiwań naukowych autora na gruncie wzajemnego przenikania się sportu, edukacji, wychowania, ewangelizacji i katechizacji, jak również realizowanego od ponad dziesięciu lat autorskiego projektu o nazwie Olimpiada Wiedzy i Wartości w Sporcie.

Projekt Olimpiada Wiedzy i Wartości w Sporcie ma charakter edukacyjno-wychowawczy i jest skierowany do uczniów szkół średnich. Jego zasięg jest ogólnopolski. Na przestrzeni lat 2012-2023 wzięło w nim udział kilkanaście tysięcy młodych ludzi z całej Polski, reprezentujących różne szkoły średnie. Głównymi organizatorami „Olimpiady” są: Wydział Teologiczny Uniwersytetu Opolskiego, Wydział Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii Politechniki Opolskiej oraz Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Opolu. OWiWwS w swej zasadniczej strukturze składa się z kilku etapów. Pierwszy etap – szkolny, polega na napisaniu przez chętnych uczniów danej szkoły testu dostarczanego przez organizatorów. Testy wewnątrzszkolne mają za zadanie wyłonić pięciu najlepszych uczniów, którzy następnie biorą udział w etapie finałowym. To drugi etap projektu, w ramach którego uczniowie najpierw rozwiązują finałowy test wiedzy, a po nim odbywa się spotkanie ze znanymi sportowcami, wpisującymi się w tematykę danej edycji projektu. Całość edycji kończy etap trzeci, czyli konferencja popularno-naukowa. Ważnymi elementami konferencji są nie tylko wykłady specjalistów i dyskusja panelowa z udziałem ludzi sportu, lecz także wręczenie nagród laureatom. Celem głównym Olimpiady Wiedzy i Wartości w Sporcie jest nie tylko przekaz wiedzy o sporcie i sportowcach, ale przede wszystkim wydobywanie wartości i ukazywanie sportowców jako autentyczne wzorce osobowe.

Opracowanie zmierza do ukazania na ile i w jaki sposób projekt OWiWwS, uwypuklając wartości obecne w sporcie i wskazując na sportowe i religijne wzorce osobowe, skutecznie uczestniczy w procesie wychowania i katechizacji młodzieży. Odwołuje się do nauczania Kościoła i literatury przedmiotu na temat sportu oraz wychowania poprzez sport. Prezentuje również treści zawarte w materiałach przygotowanych w związku z kolejnymi edycjami projektu OWiWwS.

Za nami 10. turniej piłkarski "Rodzinne kibicowanie fair play

Po raz dziesiąty w niedzielę 10 grudnia piłkarze i kibice spotkali się na turnieju piłki halowej w Strzelcach Opolskich . Impreza skierowana jest przede wszystkim do kibiców, a jej hasłem jest „Rodzinne kibicowanie Fair Play”. Głównym celem wydarzenia jest zachęcanie do kulturalnego dopingowania całymi rodzinami oraz uczenie się stosowania zasady Fair Play na boisku i poza nim. W przerwach między meczami na dopingujących zmagania na boisku czekało sporo atrakcji: losowania, gry, konkursy, animacje dla dzieci.

W rozgrywkach wzięło udział 6 drużyn. Tym razem były to drużyny reprezentujące grupy zawodowe w kategorii wiekowej 35+. Byli reprezentanci: POLICJI, SŁUŻBY WIĘZIENNEJ, KSIĘŻY,  SAMORZĄDOWCÓW, NAUCZYCIELI oraz drużyna OLDBOYS Stal Zawadzkie.

Rywalizacja sportowa była bardzo zacięta i emocjonująca. Ostatecznie I miejsce zajęła drużyna Służby Więziennej ze Strzelec Opolskich, która w  finale zwyciężyła reprezentacji Księży Diecezji Opolskiej 3:1. Brąz wywalczyli zawodnicy Oldboys Stal Zawadzkie, pokonując Policjantów wynikiem 4:1. Puchar FAIR PLAY ufundowany prze Kapelana Opolskich Sportowców – Księdza Jerzego Kostorza trafił do drużyny Księży. Królem strzelców turnieju został Szymon Łuszczok (Służba Więzienna), MVP turnieju – ksiądz Józef Krawiec, zaś najlepszym bramkarzem – policjant  Adrian Kulak. 

Mecze finałowe poprzedził mecz przyszłych gwiazd: orlików z klubów PIAST Strzelce Opolskie i BŁĘKITNI Jaryszów. Orlicy zaprezentowali piękne akcje zakończone pięknymi strzałami oraz efektowne obrony w wykonaniu bramkarzy. Błękitni pokonali Piast wynikiem 4:1.

Prócz zmagań piłkarskich było, jak zwykle, wiele konkursów dla kibiców: dzieci, młodzieży, singli, młodych małżeństw, seniorów i rodzin. Dzięki wsparciu Ministerstwa Sportu Turystyki oraz sponsorów na kibiców czekało mnóstwo nagród, między innymi: zestawy meblowe, kurs prawa jazdy, vouchery na rodzinne wyjazdy do ośrodków wypoczynkowych oraz wyjścia do restauracji,  bony na kwiaty, spływy kajakowe, a także sprzęt i gadżety sportowe.

Podczas turnieju była prowadzona zbiórka na rzecz kosztownej operacji dla Michała, ucznia strzeleckiego Liceum Ogólnokształcącego.

Rodzinne kibicowanie fair play

W niedzielę 10 grudnia 2023 roku od godz. 15.00 w Hali Sportowej przy ul. Kozielskiej 34 w Strzelcach Opolskich zostanie rozegrany Halowy Turniej Piłkarski pod hasłem: „RODZINNE KIBICOWANIE FAIR PLAY”.

Zapraszamy wszystkich do kibicowania całymi rodzinami.

Turniej potrwa od godz. 15:00 do 20:00.

Tradycyjnie w przerwach między meczami przygotowano dla kibicujących rodzin wiele konkursów z atrakcyjnymi nagrodami, m.in. vouchery na zestawy meblowe, kurs prawa jazdy, rodzinne pobyty w miejscach wypoczynkowych, kolacje rodzinne, spływy kajakowe, sprzęt sportowy i wiele innych nagród.

Turniej ma zachęcić do kulturalnego dopingowania drużyn na trybunach, dlatego do we wspólnego kibicowania zapraszamy całe rodziny.

Wstęp wolny!

Turniej organizowany jest w ramach zadania SPORT JAKO NARZĘDZIE WYCHOWANIA. OD TEORII DO PRAKTYKI realizowanego przez Fundację Jakuba Błaszczykowskiego LUDZKI GEST a finansowanego ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Szkolenie: "Sport w optyce edukacji, ewangelizacji i życiu"

Szukasz ciekawych pomysłów na lekcje wychowawcze, wychowania do życia w rodzinie. w-f, katechezę, zajęcia w internacie, podczas białych i zielonych szkół, zajęć realizowanych w ośrodkach szkolenia sportowego ?
Chcesz wprowadzić swoich wychowanków w świat wartości, nauczyć życia zgodnie z zasadami olimpizmu i „fair play” i otrzymać narzędzia do realizacji działań wychowawczych wzbogacone o nowe technologie?

Zapraszamy Cię na bezpłatne szkolenie STOSOWANIE PROGRAMU “SPORT W OPTYCE EDUKACJI, EWANGELIZACJI I ŻYCIU”
Termin realizacji:
1 grupa 20.11.2023 (poniedziałek), godz. 15.00-20.00
2 grupa 23.11.2023, (czwartek) godz. 15.00-20.00
Czas szkolenia – 5 godzin zegarowych (6 godz. dydaktycznych zajęć i 30 min. przerwy).
Miejsce realizacji: on line
Uczestnicy: nauczyciele szkolni, metodycy, konsultanci i pracownicy ośrodków szkolenia sportowego młodzieży z terenu całej Polski – min. 40 osób dorosłych.
Program szkolenia:
Wykład Podstawy teoretyczne wychowawczej roli sportu dla edukacji, ewangelizacji i stylu życia – 1 godz. dydaktyczna
Warsztaty metodyczne – Zastosowanie scenariuszy „SPORT W OPTYCE EDUKACJI, EWANGELIZACJI I ŻYCIU” w praktyce szkolnej i ośrodków szkolenia sportowego – 5 godz. dydaktycznych.
Uczestnicy otrzymają zaświadczenia o ukończeniu szkolenia i materiały metodyczne.

Zgłoszenia za pomocą formularza dostępnego pod linkiem:
https://tiny.pl/c456p

Szkolenie organizowane jest w ramach zadania SPORT JAKO NARZĘDZIE WYCHOWANIA. OD TEORII DO PRAKTYKI realizowanego przez Fundację Jakuba Błaszczykowskiego LUDZKI GEST a finansowanego ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki

REALIZACJA GRANTU SPORT JAKO NARZĘDZIE WYCHOWANIA. OD TEORII DO PRAKTYKI  JEST WSPÓŁFINANSOWANA ZE ŚRODKÓW MINISTERSTWA SPORTU I TURYSTYKI