O Fundacji

Jakub Błaszczykowski (fundator) i Małgorzata Domagalik (prezes Fundacji) razem ze swoimi przyjaciółmi działają na rzecz dzieci i młodzieży, którzy potrzebują pomocy.

Jak powiedział brat, Dawid Błaszczykowski (członek zarządu Fundacji) – powody, dla których Kuba angażuje się społecznie są bardzo proste: Kuba charytatywnie niczego nie robi po to, żeby ludzie o tym wiedzieli i żeby mówili, jaki jest dobry. Kiedy był młody, to zawsze powtarzał: „Jak będę miał pieniądze, to będę pomagał.”

Głównym celem Fundacji jest kształtowanie pozytywnych postaw wśród dzieci i młodzieży, poprzez wspieranie ich rozwoju ze szczególnym uwzględnieniem kultury fizycznej. Fundacja – organizując turnieje sportowe, koncerty charytatywne, itp., zbierając w ten sposób fundusze na leczenie, rehabilitację, pomoc socjalną i rozwój talentów młodych ludzi. Grono przyjaciół Fundacji, którzy bezinteresownie wspomagają ją w tych działaniach powiększa się z każdym miesiącem. Na imprezach organizowanych przez Fundacje koncertowali, m.in. Kamil Bednarek, Zbigniew Wodecki, O.S.T.R, Kabaret Paranienormalni.

Logo fundacji, symbolizujące radość życia, wolę walki o siebie i o własne marzenia, zostało zaprojektowane przez wybitnego polskiego grafika – Andrzeja Pągowskiego.

Kuba unika rozgłosu związanego z jego działalnością charytatywną, angażuje się osobiście, spotyka z chorymi dziećmi tak, by nie towarzyszyła temu medialna wrzawa. Czuje się odpowiedzialny za los swoich podopiecznych, co wiąże się z dużymi emocjami: Ci, którzy mają wiedzieć, że pomagam, to wiedzą. Przy okazji zauważyłem, że ci, którzy najmniej krzyczą, to często najbardziej tej pomocy potrzebują. I jedyna rzecz, o jakiej wtedy myślę, to że życie jest bardzo niesprawiedliwe.