Konkurs MIKOŁAJKOWY

🎅🎅🎅 ho ho ho! 🎅🎅🎅 

Mamy dla Was konkurs mikołajkowy. Zapraszamy wszystkie dzieci- te duże i te małe!

Czekamy na Wasze kreatywne prace.

 
INFORMACJE MERYTORYCZNE

Aby wziąć udział w konkursie, należy:
* należy wykonać pracę plastyczną przedstawiającą postać Kuba Błaszczykowski
* dołączyć list, w którym należy napisać kilka słów o sobie oraz odpowiedzieć na pytanie: DLACZEGO WARTO POMAGAĆ?
* przesłać pracę i list do dnia 1 grudnia 2017 (wyniki zostaną ogłoszone 6 grudnia) wraz ze swoimi danymi oraz danymi rodzica/opiekuna (imię, nazwisko, adres, kod pocztowy, miejscowość, numer telefonu, zgoda na przetwarzanie danych i dysponowanie pracą- do pobrania na stronie Fundacji http://ludzkigest.org/?page_id=305) na adres:
Fundacja Ludzki Gest Jakub Błaszczykowski
ul. Oleska 102
45-231 Opole
z dopiskiem KONKURS MIKOŁAJKOWY
• jury oceniać będzie pomysłowość, inwencję twórczą, oryginalność i zgodność ze wskazaną tematyką
 
Konkurs trwa do 1 grudnia 2017 r. (w tym dniu wszystkie prace powinny dotrzeć już do Biura Fundacji). Wyniki zostaną ogłoszone 6 grudnia! 🎅🎅🎅

 

Konkurs Mikołajkowy – regulamin

Wydrukuj, podpisz i dołącz do przesyłki!

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH I PUBLIKACJĘ PRAC